HENRIK W. BENDIX

_____________________

 

innovation • integration • implementering • internationalt

Værktøjskasser

 

Mennesker elsker værktøj! Både konkret værktøj til praktiske opgaver i værkstedet og i hjemmet og mere abstrakt værktøj til f.eks. at styrke sin ledelse.

 

Derfor har Henrik Bendix trukket på en række eksperter i sit netværk, der hver på deres felt har pakket værktøjskasser, som hjælper den enkelte leder og medarbejder til selvhjælp inden for områderne strategi, ledelse og organisation. En række af værktøjerne har Henrik Bendix selv udviklet.

 

Værktøjerne skal bruges til inspiration og tilpasning til egne forhold. De skal ses som ikke-udtømmende eksempler på henrikwbendix.dk A/S’s kompetencer omsat til praktisk form. Andre kompetencer illustreres med bøger, kapitler og artikler.

 

Værktøjskasserne er ved at blive opdateret. De vil blive uploaded løbende.

Værktøjer til strategisk ledelse

 

Strategy Review

 

Structure Review

 

Structure Review Quick Version

 

SWOT Analysis

 

Konkurrentanalyse

 

Kundeanalyse

 

Stakeholder Analysis

 

Markedsanalyse

 

_______________________________________________________________

 

 

Værktøjer til udvikling og forandring

 

Problemanalyse

 

Produkt-mix

 

Forretningsplan

 

Managing Change Projects

 

_______________________________________________________________

 

 

Værktøjer til ledelse af personale og organisation

 

Appraisal Interview

 

Team Development

 

Vision Management

 

Competence Management

 

Job Profiles

 

Learning Styles

 

Personlig Kommunikation

 

Climate and Structure

 

HENRIK W. BENDIX

 

+45 4037 1943

hwb@henrikwbendix.dk