HENRIK W. BENDIX

_____________________

 

innovation • integration • implementering • internationalt

Profil

 

henrikwbendix.dk A/S er et rådgivningsfirma inden for ledelse, som blev stiftet i år 2000 under navnet Managers Hotline A/S.

 

Firmaet drives og ejes i dag alene af Henrik W. Bendix. Henrik er eneste ansatte, men arbejder sammen med andre kompetente konsulenter fra netværket, når opgaverne lægger op til det. Se Henriks CV her.

 

Firmaet er baseret på Henrik som sparringspartner, underviser, forfatter samt afholder af oplæg, workshops og indlæg på seminarer.

 

Henrik Bendix’ særlige vinkel på området er skabt gennem mange års erfaring og kan kort beskrives med 4 I’er:

INNOVATION

De fleste mennesker trives bedst med at deres opgaver og ansvar løbende udvikler sig – og det er for øvrigt også bedst for kunder og brugere. Derfor er det vigtigt at se organisationen som en platform, hvor systematik skal understøtte, at ideer udvikles.

 

IMPLEMENTERING

Store planer er godt – realiserede planer er bedre! Det viser sig tit sværere end man skulle tro, at få de tanker og beslutninger, man i fællesskab har fostret, omsat til praksis – fordi driften tager al opmærksomheden, fordi der er mange andre bolee i luften og fordi der måske alligevel ikke helt var enighed og afklaring om mål og ansiar …og af mange andre grunde.

 

INTEGRATION

De fleste opgaver rejser behov for en kombination af kompetencer. Her er det for en gang skyld en fordel at sidde mellem to stole, for her kan man bedst bygge bro mellem de forskellige specialer eller synsvinkler, der skal til for at skabe en værdifuld løsning mellem faglighed og administration, mellem drift og politik, mellem produktion og udvikling osv.

 

INTERNATIONAL

Når selv små virksomheder, mindre offentlige institutioner – og enkeltpersoner begynder at tænke globalt, er det åbenlyst vigtigt at se sin virksomhed, sine ambitioner og sine udfordringer i et internationalt lys.

HENRIK W. BENDIX

 

+45 4037 1943

hwb@henrikwbendix.dk